Täytä hakemusOlen tietoinen siitä, että tämän hakemuksen tiedot mahdollisine liitteineen talletetaan välitysliikkeen toimeksiantopäiväkirjaan lain kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (1075/2000) määräysten mukaisesti. Annan/annamme välitysliikkeelle luvan luovuttaa tässä hakemuksessa annetut tiedot vuokranantajalle. Muille tahoille, viranomaisia lukuun ottamatta, tietoja voidaan luovuttaa vain asiakkaan suostumuksella. Mikäli tämä hakemus ei johda vuokrasopimukseen vuokralaisen ja vuokranantajan välillä, hakemus ja sen liitteenä mahdollisesti olevat tiedot hävitetään luotettavalla tavalla, ellei jäljempänä toisin sovita. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietolakia (523/19999).

että välitysliike säilyttää tämän vuokra-asuntohakemuksen ja sen liitteenä mahdollisesti olevat tiedot tulevia asuinhuoneiston vuokraustilanteita varten. Annan/annamme luvan siihen, että välitysliike luovuttaa tässä hakemuksessa annetut tiedot mahdollisille tuleville vuokranantajille.

Tietojen säilytysaika voi olla max.
Roskapostin estämiseksi kirjoita alla olevat sanat/koodi nuolen osoittamaan paikkaan ennen viestin lähettämistä.